ประกาศทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ประกาศทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มูลค่าของทุน 2,000.- บาท 1,500.- บาท และ 1,000.- บาท

สมัครถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 นี้ ส่งเอกสารที่ คุณวรนุช (พี่นุ้ย) อาคาร 6 ชั้น 6

ประกาศทุนและใบสมัคร