CoC NEWS ISSUE 077 ทีมนักศึกษา CoC คว้ารางวัล ในการประกวดไอเดียธุรกิจ PSU Startup Idea Challenge 2/2019

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมคว้ารางวัลจากการประกวดไอเดียธุรกิจในโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ของนักศึกษา ม.อ. PSU Startup Idea Challenge 2/2019 จัดโดยสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดย นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนายคุณากร สาลิทร นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว นำทีม IHR (Intelligent Human Recruitment) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 146 คน โดยการ Pitching หรือนำเสนอแนวความคิดต่อนักลงทุน ซึ่งไอเดียธุรกิจของทีม IHR เป็น Application ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการจัดหางานให้กับบุคคลที่ตกงาน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 076 CoC เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 11

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสนี้ คุณเมธินี เทพมณี ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง HRD : e–Learning & e-Exam ตามแผนยุทธศาสตร์ และ การปฏิรูปประเทศ อีกด้วย ทั้งนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงค์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป Page...

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ การสอบ ITPE ครั้งที่ 1 /2562

1.ช่วงรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้- 9 เมษายน 2562 2.สอบ ITPE : วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ศูนย์สอบม.อ.ภูเก็ต) 3. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2562 **ดูขั้นตอนการสมัครสอบ ITPE ได้ที่ลิ้งนี้ https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/itpe-prerequisite Page Views: 134

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 075 อาจารย์ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environment Conservation of Phuket Province) ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์” เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการดำรงชีวิต โดยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียอย่างมีสติและใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด Page Views: 142

Continue reading

Next Gen Computing Camp #3

  Next Gen Computing Camp #3 ระหว่างวันที่ 16 -17 มีนาคม 2562 (2 วัน 1 คืน) ณ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับน้อง ๆ นักเรียน ม.3 – ม.6 รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 25 ที่นั่ง ค่าสมัครคนละ 1,700 บาท ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าเอกสารประกอบการเรียน – ค่าที่พัก (PSU Lodge Hotel ) – ค่าอาหารกลางวัน + อาหารเย็น + อาหารว่าง กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น –...

Continue reading

PSU Startup Idea Challenge 2/2019

🚀 ครั้งที่ 1 ผ่านไป มาต่อกันที่ครั้งที่ 2 เลยจ้า เพราะกิจกรรมดี ๆ P-SEDA จะไม่ให้ทุกคนรอนาน กับโครงการ PSU Startup Idea Challenge 2/2019 8 - 10 ก.พ. 62 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี . 🚀 โครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ของนักศึกษา ม.อ. ( PSU Startup Idea Challenge 2/2019 ) ภายใต้โครงการ PSU Startup Thailand League 2019 . 👉 ขอแค่มีไอเดีย หรือ สนใจเข้าร่วม ก็มา Join โครงการกันได้ ! จะมาเดี่ยว จะมาทีม ก็มาร่วมกับโครงการได้...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 074 CoC มอบกระเช้าความสุข สวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.ภูเก็ต

วันที่ 14 มกราคม 2562 นี้ ทางผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปเพื่อมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สภาการศึกษา จ.ภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีภูเก็ต ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่แต่ละหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดี มีการส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตที่มั่นคง โดยจุดประสงค์หลักคือการพัฒนา”นักเรียน”ให้เป็นคนดี พร้อมก้าวทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข Page Views: 119

Continue reading