รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต)  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จบแล้ว ทำงานอะไร ? - วิศวกร | นักพัฒนาโปรแกรม | นักวิเคราะห์ระบบ | นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ | นักพัฒนาหุ่นยนต์ | วิศวกรระบบควบคุม วิศวกรรมซอฟต์แวร์  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และนักเรียน ปวช.* จบแล้ว ทำงานอะไร..?     โปรแกรมเมอร์ | พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ | พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ | วิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ | ทดสอบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ | ปรับปรุงกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ | ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสาขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเข้าร่วมปฐมนิเทศรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง หารือ/เตรียมการนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและซ้อมการแสดง Cultural Performance ในช่วงระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 และระหว่างวันที่ 19-21...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

ขอแสดงความยินดีกับ 5730212034 นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ 5730212060 นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย   Page Views: 156

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการรับตรง(14จังหวัดภาคใต้) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อแล้วจ้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการรับตรง(14จังหวัดภาคใต้) ปีการศึกษา 2561 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ **เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-house แล้วเท่านั้น*** ยินดีกับน้องๆทุก ๆ คนด้วยนะจ้า ———————————————- ดูรายชื่อได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/ Page Views: 78

Continue reading

TCAS รอบที่ 3 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2561) และวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561) (รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน) คุณสมบัติของผู้สมัคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) รหัส 30401 รับจำนวน 30 คน รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนน PAT 73 วิศวะ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ใช้คะแนนวิชาสามัญ 29 (อังกฤษ) และ 39 (คณิต 1 (วิทย์)) ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัส 30501 รับจำนวน 90 คน...

Continue reading

ขอเชิญชมผลงานนักศึกษาในงาน “นำเสนอผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2560” ( Senior Project Showcase, ICT-CoE 2018 )

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วม ช้อป ชมผลงานนักศึกษา ในงาน “นำเสนอผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2560” ( Senior Project Showcase, ICT-CoE 2018 ) ลงทะเบียนเข้างาน ฟรี!! ในงานท่านจะได้พบกับ – โปรแกรมแอปพลิเคชัน – ระบบสารสนเทศสำหรับระบบงาน – ระบบบริหารจัดการ – การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ – การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ – การวิจัยทางด้านธุรกิจ – ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทความวิชาการ วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสำนักงานอธิการบดี)...

Continue reading

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Southern IoT Startup

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Southern IoT Startup เพียงคุณ มี Idea Innovation ชอบการเรียนรู้ ตั้งใจ มุ่งมั่น ?? สามารถสมัครได้ที่นี่ รับสมัครผู้สนใจจากทั่วประเทศ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน เจ้าของธุรกิจ SME Startup ฯลฯ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดเชื้อชาติ สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 เม.ย.61 (ดำเนินการจัดกิจกรรมในเขต 14 จังหวัดภาคใต้) ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop – สอนการทำ Business Canvas/ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ รับโจทย์ของเมืองอัจฉริยะ – เปิดโอกาสให้ใช้ PSU IoT Plat form ผ่านการเชื่อมต่อ LoRa...

Continue reading

นักศึกษา CoC คว้าเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท จาก Startup Thailand League 2018

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้าเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท จาก Startup Thailand League 2018 (รอบภาคใต้) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม REKCOL : ผลงาน “ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ” ผ่านการคัดเลือกในงาน Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาค และได้รับเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 62 ทีม โดยสมาชิกทีม REKCOL : ผลงาน “ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ” มีสมาชิกประกอบด้วย นายทศพล เหมนะ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายอุดม แนะแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายเอกวรรณ์ กลับสัน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายคุณากร...

Continue reading

ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ คว้า 3 รางวัลจากเวที NSC 2018

ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ  คว้า 3 รางวัลจากเวที NSC 2018 (National Software Contest ) (โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)) 1. รางวัลชมเชยระดับประเทศ มูลค่า 10,000 บาท 2. รางวัลพิเศษ Smart Living Award by SiriVentures มูลค่า 10,000 บาท 3. รางวัลพิเศษ อันดับ 3 (สำหรับโครงการที่ประยุกต์ใช้ NETPIE) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (IoT) จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลค่า 20,000 บาท นักศึกษาผู้พัฒนา: นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว...

Continue reading