CoC NEWS ISSUE 160 อาจารย์และนักศึกษา CoC ร่วมกับ เมดิเซอร์ว่า จำกัด เสนอระบบ D2X ให้กับ ศาสตราจารย์ นพ.วิปร วิประกษิต จากโรงพยาบาลศิริราช

ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. – 20.30 น. ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายอิสมาแอ หามะ 5935512030 และ นายณัฐพล เหลือแก้ว 5935512004 นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ภก.ชัชรินทร์ แสงผะกาย ผู้จัดการบริษัท เมดิเซอร์ว่า จำกัด ได้นำเสนอระบบ Diarrhea Delivery Express (D2X) ให้กับ ศาสตราจารย์ นพ.วิปร วิประกษิต จากโรงพยาบาลศิริราช ณ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าระบบจะถูกพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อเตรียมไปใช้งานต่อในอนาคต ลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ Page Views: 96

Continue reading

อาจารย์ และนักศึกษา CoC นำเสนอระบบ Diarrhea Delivery Express (D2X)

ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. – 20.30 น. ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายอิสมาแอ หามะ 5935512030 และ นายณัฐพล เหลือแก้ว 5935512004 นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ภก.ชัชรินทร์ แสงผะกาย ผู้จัดการบริษัท เมดิเซอร์ว่า จำกัด ได้นำเสนอระบบ Diarrhea Delivery Express (D2X) ให้กับ ศาสตราจารย์ นพ.วิปร วิประกษิต จากโรงพยาบาลศิริราช ณ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าระบบจะถูกพัฒนาเป็นต้นแบบ เพื่อเตรียมไปใช้งานต่อในอนาคต ลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ Page Views: 91

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 159 CoC ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมและแข่งขันออกแบบ Infographic “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย”

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการการอบรมและแข่งขันการออกแบบ Info graphic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย” ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 6702 โดยมี ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 30 ทีม โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเบื้องต้น และสามารถจัดทำ Infographic ได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีรายละเอียดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : นายเจตพิพัตธ์ เจริญศรี และ นางสาวเกศกนก มานพศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 158 College of Computing International Workshop by Mr. Gerry Cox- “A Cup of Tea Going Beyond Design Thinking (Immersion in English Workshop)”

On 26 February 2020, Mr. Gerry Cox, from the United Kingdom, gave an international workshop under the title “A Cup of Tea Going Beyond Design Thinking  (Immersion in English Workshop)” for CoC students on the international program. This workshop was aimed at not only an interactive English practice class but...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 157 College of Computing Talk by Dr. Sakib Jalil – “Fifty Shades of Design: Problem-solving by Design”

On 18 February 2020, Dr. Sakib Jalil, Design Consultant, Telstra Purple & Guest Lecturer and Mentor, Sydney University, Australia gave a special talk under the title “Fifty Shades of Design: Problem-solving by Design” for academic staff of CoC. This talk was aimed at introducing various shades of applications of design...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 156 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ GIFT, India

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Gandhi Institute For Technology (GIFT) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ และทีมผู้บริหารจาก Gandhi Institute For Technology (GIFT) ประเทศอินเดีย โดย Associate Professor Bhupesh Deka และ Professor Sitanth Biswas, Head, M.Tech Program จาก Computer Science and Engineering Department...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 155 ทีมนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NSC 2020 ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้   ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทั้งหมด 6 ทีม ซึ่งได้แก่ โครงการ : เกมการ์ดของเหล่าจอมเวทย์ ผู้พัฒนา : นายณัฐวุฒิ บุตรเหลบ นางสาวณิชมน อิสัน อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 2. โครงการ : เว็บแอพพลิเคชั่นสอนภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ผู้พัฒนา : นายเอกบุรุษ ระวังงาน นางสาวจิดาภา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 154 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 14 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 8 คน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 14 คน...

Continue reading

ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์โดยใช้ภาษา R”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์โดยใช้ภาษา R” (Social media and web scraping with R programming) โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ อบรมวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202A ชั้น 2 อาคาร 1A มอ.ภูเก็ต ค่าลงทะเบียน 1499 บาท รวมค่าอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน พร้อมรับประกาศนียบัตร รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น สมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นี้เท่านั้น ช่องทางการสมัคร : shorturl.at/suKOP กำหนดการรายละเอียด : shorter.at/abru5 Page Views:...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆที่สนใจ อบรมและแข่งขันการออกแบบ infographic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการอบรมและแข่งขันการออกแบบ infographic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย”   >> สมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ << รายละเอียดเพิ่มเติม   ฟรีตลอดโครงการ พร้อมมีเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทพร้อมรับประกาศนียบัตร Page Views: 321

Continue reading