CoC NEWS ISSUE 134 CoC FIS และสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดี และคณะวิเทศศึกษา นำทีมโดย ผศ.ดร.พิม เดอะ ยง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยคุณศลิษา ลิ่มสกุล นายกสมาคม พร้อมทีมผู้บริหาร ในการนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก Mr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื้อ ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้สามารถสื่อสารภาษาจีนรวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่น ๆได้อย่างคล่องแคล่ว วัตถุประสงค์ของความร่วมมือมีมากมาย อาทิ การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบแอปพลิเคชันในการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับพนักงานโรงแรม การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เป็นต้น ในการลงนามฯครั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน Page Views: 43

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 133 CoC ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดประเมิน Digital Literacy ให้กับ นักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต

เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทดสอบสมรรถนะความสามารถการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL – International Computer Driving License) ระดับ 2 ให้กับนักศึกษา จำนวน 120 คน ซึ่งหัวข้อที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย   1.Computer Basics เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน Hardware และ Software และความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 2.Online Basics เป็นการทดสอบความรู้ด้านการใช้อีเมล และอินเทอร์เน็ต ได้แก่ E-mail, Web Browser, Upload-Download ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน 3.Word Processing Basics ​เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 132 CoC จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Smart Communication การสื่อสารอย่างชาญฉลาด”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ Smart Communication การสื่อสารอย่างชาญฉลาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนรัตน์ กิตยาการ (ดีเจแมน) วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 คุณคือใคร : เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนที่จะให้คนอื่นรู้จักเรา กิจกรรมที่ 2 ถั่วหรรษา : อย่ามองคนจากภายในสถานการณ์สร้างผู้นำ การยอมรับฟังเห็นของผู้อื่นจะทำให้งานประสบความสำเร็จ หากเราเลือกงาน/เพื่อนร่วมงาน/ลูกค้า ไม่ได้ เราจะต้องเรียนรู้และหาวิธีรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้ กิจกรรมที่ 3 ปากการวมพล : การทำงานแข่งกับเวลาถึงจะสู้คนอื่นได้ การรู้จักวางแผนและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คือส่วนหนึ่งขอความสำเร็จ กิจกรรมที่ 4...

Continue reading

Computing Youth Challenge#2 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2

มาอีกแล้วกับกิจกรรมดีดี พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท  ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 (Computing Youth Challenge#2)   จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ภูเก็ต   ช่องทางการสมัคร : https://bit.ly/2oi6z7t รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/35iZHr1 หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น!!!!! Page Views: 14

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 131 นศ CoC เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country ในโครงการ Asia Open Data Challenge 2019

นางสาวชลลดา แฉล้มวงค์ และนายธีรธาดา และสุวรรณ นักศึกษาสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (DIA by DGA) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และได้เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในงานปฐมนิเทศโครงการประกวดฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 365 ทีม มีผู้ผ่านเข้ารอบ DIA Picthing ประเภทผู้ประกอบการ 10 ทีม ประเภทนักศึกษา 10 ทีม ซึ่งทั้ง 20 ทีมนี้ ได้เป็นตัวแทน ร่วมกับผู้ผ่านการคัดเลือก Asia Open Data Challenge อีก 20 ทีม รวมเป็น 40 ทีม เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 130 นักศึกษาและบุคลากร CoC เข้ารับรางวัลในโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เนื่องในวันมหิดล

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุ  คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562ทั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 7 ประเภท จำนวน 12 รางวัล ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งอาจารย์และบุคลากร 1.รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล    (Kids Click Com: KCC) ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์เลอลักษณ์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 129 CoC จัดอบรมวิชาการ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมวิชาการ แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การออกแบบแผงวงจร โดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที การสร้างสรรค์ภาพถ่าย โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ และ การออกแบบสื่อ โดยคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Page Views: 41

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 128 AMTEC ได้รับเชิญบรรยาย “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรมสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน Page Views: 42

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 127 อาจารย์และนักวิชาการจาก CoC ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63”

เมื่อวันที่ 10-11 และ 16-17 กันยายน 2562 ที่ผ่าน ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และคุณณัฐวัฒน์      นิธิคุณานนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio  พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 ห้อง นักเรียนจำนวนกว่า 80 คน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อใช้ยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563 (TCAS63) Page Views: 44

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 126 นักวิชาการ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ท่องเที่ยวสากล

เมื่อวันที่ 9 และ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา คุณภควัต ทองบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณศศิธร หนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนสู่สากล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย จังหวัดพังงา โดยมีนักเรียนนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว พาณิชยกรรมและการบริการฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน และกลุ่มตัวแทนชุมชนสถานประกอบการในจังหวัดพังงาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว การอบรม “การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” ในครั้งนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ Social Media อย่างง่าย เพื่อให้แต่ละชุมชนหรือสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ ในการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น...

Continue reading