“สื่อเพื่อการสร้างสรรค์”

เรื่อง/Topics : “สื่อเพื่อการสร้างสรรค์” วิทยากร/Lecturer : คุณเมธัส เทพไพฑูรย์  และ คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนสภาราชินีตรัง วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “สื่อเพื่อการสร้างสรรค์” ให้กับนักเรียนและคณาจารย์จำนวน 126 ท่าน จากโรงเรียนสภาราชินีตรัง จ.ตรัง ในส่วนของการอบรมนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การเรียนรู้การสร้างผลงานต่างๆ แบบ 3 มิติ โดยใช้ Basic SketchUp โดยคุณเมธัส เทพไพฑูรย์ 2. การตัดต่อวีดีโอโดยใช้ Adobe...

Continue reading

“เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุคโลกาภิวัฒน์และสารสนเทศ และนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0”

เรื่อง/Topics : “เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุคโลกาภิวัฒน์และสารสนเทศ และนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0”  วิทยากร/Lecturer : อ.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อ.อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล และ อ.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง หน่วยงานภายนอก/External agency : ประชาชนที่สนใจ วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561     วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นำทีมโดย อ.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อ.อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล และ อ.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุคโลกาภิวัฒน์และสารสนเทศ และนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” แก่ประชาชน...

Continue reading

Next Gen Computing Camp#2

เรื่อง/Topics : Next Gen Computing Camp #1 วิทยากร/Lecturer : คณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายนอก/External agency : นักเรียนที่สนใจ วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561     ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดค่าย Next Gen Computing Camp #2 ให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น   – Basic Electronics– Internet of Things– MonsoonSIM (เกมการแข่งขันจำลองธุรกิจ)– Web Programming Page Views: 154

Continue reading

คอร์สอบรม “Introduction to R Programming”

เรื่อง/Topics : โครงการ "Introduction to R Programming" วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ หน่วยงานภายนอก/External agency : ผู้สนใจ วันที่/Date : วันที่ 29-30 กันยายน 2561     วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ "Introduction to R Programming" สำหรับบุคลลภายนอก โดยมีวิทยากรที่ให้การอบรม คือ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ โดยการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายทั้ง R Basics, Function, Statistics, Data Visualization, Text Mining Application , Machine...

Continue reading

คอร์ส IoT(Internet of Things)

เรื่อง/Topics : คอร์ส IoT(Internet of Things) วิทยากร/Lecturer : ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ , ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่/Date : วันที่ 28-29 กันยายน 2561     วันที่ 28-29 กันยายน 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เปิดอบรมคอร์ส IoT(Internet of Things) ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 72 คน โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ ,...

Continue reading

โครงการ “เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 2”

เรื่อง/Topics : เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 2 วิทยากร/Lecturer : คณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่/Date : วันที่ 22-23 กันยายน 2561     วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ "เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 2" ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 380 คน โดยทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. IoT (Internet of Things) โดยใช้ NetPie2. การออกแบบและจัดทำ InfoGraphic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์3. Fun in...

Continue reading

จัดอบรม การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable

เรื่อง/Topics : Smart Phone ด้วย Thunkable วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่/Date : วันที่ 8-9 กันยายน 2561     วันที่ 8-9 กันยายนนี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรม "การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอาจารย์ จำนวน 120 ท่าน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต #นึกถึงการอบรม coding...

Continue reading

Next Gen Computing Camp #1

เรื่อง/Topics : Next Gen Computing Camp #1 วิทยากร/Lecturer : คณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายนอก/External agency : นักเรียนที่สนใจ วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 1-2 กันยายน 2561     ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดค่าย Next Gen Computing Camp #1 ให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจโดยกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น   – Java Programming for Beginners– IoT with NetPie– MIT App Inventor for Android– Infographic– Board...

Continue reading

รู้ไหมว่าสาขาวิชาไหนของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียนแผนการเรียนอะไรบ้าง ?

🎓🎓น้อง ๆ #dek62 จ้าา รู้ไหมว่าสาขาวิชาไหนของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียนแผนการเรียนอะไรบ้าง👩‍🎓👨‍🎓 📕สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล Digital Engineering (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต 🖥 📗สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล Digital Business (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักเรียนแผนการเรียน ม.6 ทุกแผนการเรียน และปวช.3ทุกแผนการเรียน 💻 📘สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ Computing รับนักเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คณิต 🖥 เรียนดีมีทุนทั้งป.ตรี และ ป.โท จบไปมีงานทำ เงินเดือนสูงแน่นอน #TCAS62 รอบที่ 1 รับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ของ CoC เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.computing.psu.ac.th/th/admission/ หรือทางแฟนเพจ www.facebook.com/CoC.Admission/ #คิดถึงคอมคิดถึงCoC #CoC #Dek62 #TCAS1   Page Views: 566

Continue reading

CoC มอบทุน ป.ตรี – ป. โท 43 ทุน รวม “16.5 ล้านบาท”

    วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบทุนเรียนฟรีสำหรับ dek62    หลักสูตร ป.ตรี ตลอด 4 ปี จำนวน 35 ทุน และ หลักสูตร ป.โท ตลอด 2 ปี จำนวน 8 ทุน แก่ นร. ผลการเรียนดี หรือ มีผลงานชนะการประกวด / การแข่งขันรายการต่าง ๆ พิเศษ!!! สำหรับ น้อง ๆ ที่มีผลการเรียน หรือผลงานดีเยี่ยม นอกจากน้อง ๆ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนแล้ว น้อง ๆ ยังมีสิทธิได้รับ ทุนค่าใช่จ่ายรายเดือน ตลอดการศึกษาอีกด้วย !!!!! 📣📣โอกาสมาแล้ว !!!!...

Continue reading