Computing Youth Challenge#3 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computing Youth Challenge#3 (CYC#3)   จัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ห้อง 6314 ชั้น 3 อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ภูเก็ต   ช่องทางการสมัคร : https://bit.ly/2ZDr8uv ประกาศรายชื่อทาง : https://bit.ly/33vekqX หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เท่านั้น!!!!!     กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computing Youth Challenge#3 (CYC#3)   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 7,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้...

Continue reading

CoC Senior Project Showcase 2020

  กิจกรรมการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ CoC Senior Project Showcase 2020 เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ได้รับชมผลงาน ได้รับฟังแนวคิดการนำซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน รวมถึงระบบฮาร์ดแวร์ไอโอที สำหรับประยุกต์เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่พัฒนาขึ้นทางด้านการวิจัย ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   ขอเชิญร่วมชมและโหวตโครงงานนักศึกษาที่ชื่นชอบตลอดช่วงการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 13.15 น. – 16.00 น. Download [107.70 KB] Page Views: 240

Continue reading

รับสมัคร ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กย 63 College of Computing Scholarship, semester 1/2020, applications from now until September 14, 2020.     Page Views: 667

Continue reading

PSU LIVE: “ก้าวสู่ชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัล ยุค New normal”

    11 สิงหาคม 63 (ทุ่มตรง) พบ…คำแนะนำการใช้ชีวิตในสังคม Hybrid Life ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยุค New Normal โดยนักวิชาการของสงขลานครินทร์ จาก 5 วิทยาเขต ในรายการ PSU LIVE: This is PSU Series EP5 “ก้าวสู่ชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัล ยุค New normal” ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ดร.ณัฐพล บุญนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินรายการโดย อ.ฮัมบาลี เจะมะ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดตามรับชมถ่ายทอดสดเทปบันทึกการเสวนา...

Continue reading

ใบสมัคร และขั้นตอน การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

– การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน – ขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน – แบบคำขอทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Word, PDF)       Page Views: 303

Continue reading

ม.อ.ภูเก็ต เปิด 4 ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

  ม.อ.ภูเก็ต เปิด 4 ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านระบบ Bill Payment ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านระบบ Online Payment ช่องทางที่ 3 ชำระที่งานคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดีฯ (ชั้น 1 อาคาร 7) ช่องทางที่ 4 ชำระผ่านระบบ Direct Pay พิเศษ!!! บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice Visa Platinum และบัตรเครดิต TMB So GooOD สามารถแบ่งชำระได้ 0% นาน 3 เดือน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด) 💻นักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดชำระค่าลงทะเบียน วันที่...

Continue reading

ผศ.ดร.รัตนา อาจารย์ประจำ CoC ร่วม Live สด ในหัวข้อ “คุยกันสบายๆ สไตล์อาจารย์ IT”

  เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น. ทาง สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย CITT ได้ Live สดผ่านทาง Youtube CITT Channel ในหัวข้อ “คุยกันสบายๆ สไตล์อาจารย์ IT” โดยมีอาจารย์ร่วมพูดคุย 3 ท่าน คือ 1) ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ (อ.รัตนา) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ (อ.เอม) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 3) อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว (อ.บ่าว) คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ (อ.โอ๊ด) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป Page Views: 127

Continue reading