Computing Youth Challenge#2 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2

มาอีกแล้วกับกิจกรรมดีดี พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท  ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 (Computing Youth Challenge#2)   จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ภูเก็ต   ช่องทางการสมัคร : https://bit.ly/2oi6z7t รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/35iZHr1 หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น!!!!!     กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 Computing Youth Challenge#2 (CYC#2)   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีการวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ 2 ทักษะใหญ่...

Continue reading

รับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ 20,000 บาท ต่อปี

รับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 มูลค่าทุนที่ได้รับจำนวน 20000 บาท (ทุนปีต่อปี) คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน 3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 มีความประพฤติดี 5 GPA 2.75 ขึ้นไป สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา กองกิจฯ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม 2562   Page Views: 385

Continue reading