วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ICT มหิดล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานการจัดการศึกษาแบบนานาชาติที่โดดเด่น ทันสมัย เป็นเลิศ เพื่อนำความรู้มาปรับ และพัฒนากระบวนการทำงานของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ – หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) – หลักสูตร...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลด้วยการเปลี่ยนวิชาคอมพิวเตอร์แบบสมัยก่อน เป็นวิชาคอมพิวเตอร์ 4.0 หรือในหลักสูตรที่เรียกกันว่า Digital Education โดยหลักสูตรดังกล่าว นักเรียนจะเรียนรู้พื้นฐานการทำ coding ผ่าน แอปพลิเคชั่นชื่อ Swift playground ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนและการเล่นเข้าด้วยกัน ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อีกทั้งในหลักสูตรยังมีการเรียน web development ซึ่งจะทำให้นักเรียน เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ของตนเอง สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ อีกทั้งสื่อการเรียนการสอน ในหลักสูตรดังกล่าวล้วนประกอบไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น iPad, iMac สถานีชาร์จแบตเคลื่อนที่ และ LEGO MINDSTORM EV3 ภายในพิธี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษายังได้รับเกียรติจาก ท่านอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.32 ขอแสดงความยินดี นักศึกษา CoC ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายปิยะบุตร เจริญพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงาน สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก Page Views: 270

Continue reading

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต)  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จบแล้ว ทำงานอะไร ? - วิศวกร | นักพัฒนาโปรแกรม | นักวิเคราะห์ระบบ | นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ | นักพัฒนาหุ่นยนต์ | วิศวกรระบบควบคุม วิศวกรรมซอฟต์แวร์  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และนักเรียน ปวช.* จบแล้ว ทำงานอะไร..?     โปรแกรมเมอร์ | พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ | พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ | วิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ | ทดสอบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ | ปรับปรุงกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ | ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Continue reading

บริษัท PIESOFT รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

บริษัท PIESOFT รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง   (https://www.piesoft.net/) E-mail : janpen.s@piesoft.net 1. .NET Developer C# 3 อัตรา 2. PHP Programmer 2 อัตรา 3. Senior Developer 3 อัตรา 4. Senior Business Analyst 3 อัตรา 5. Senior Mobile Developer 2 อัตรา 6. Mobile Programmer 5 อัตรา 7. System Analyst 3 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ Page Views:...

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสาขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเข้าร่วมปฐมนิเทศรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง หารือ/เตรียมการนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและซ้อมการแสดง Cultural Performance ในช่วงระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 และระหว่างวันที่ 19-21...

Continue reading

ทุนการศึกษา “หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย” รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนประจำปี 2561 คุณสมบัติ 1)เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2)สำหรับ นศ.ปี 1 จะขึ้นปี 2 3)ผลการเรียนระดับ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 3.0 ขึ้นไป 4)เป็นผู้ไม่ได้รับทุนอื่นๆ อยู่แล้ว 5)เป็นผู้ที่สละเวลา/ช่วยเหลือสังคม 30 ชม./ปีการศึกษา 6)เป็นผู้มีความประพฤติดี **ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปีการศึกษาละ 25,000 บาท สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 สามารถดาว์โหลด>>ใบสมัคร   Page Views: 425

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.31 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1)   เมื่อวันที่ 11 และ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิศวกรรม-ซอฟต์แวร์ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ – บัตรนักศึกษากับเวลาที่เหลืออยู่ โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา – เรียนจบแล้วทำอะไร? โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา –...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

ขอแสดงความยินดีกับ 5730212034 นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ 5730212060 นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย   Page Views: 328

Continue reading

ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3-2560 

ประกาศ ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3-2560 ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2GgPGwF   ดูปฏิทินการศึกษา ภาค 3-2560  (เปิดเทอมวันที่ 4 มิ.ย.61) http://web52.phuket.psu.ac.th/registra/File_calendar/88.pdf Page Views: 288

Continue reading