CoC NEWS ISSUE 036 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท CoC ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018   นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and Information Technolgoy (NCCIT) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชื่อผลงาน: เครื่องมือค้นหาร่องรอยของโค้ดที่ไม่ดีบน GitHub ผู้วิจัย: อซีส นันทอมรพงศ์, ธนวัฒน์ แซ่อ๋าง, ปัญญาปราชญ์ ตุลารักษ์ และ ธัญญาเรศ เขียวทอง   ชื่อผลงาน: แอพพลิเคชันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง...

Continue reading

บริษัทแลคตาซอย สนับสนุนสมุดใช้กิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท”

บริษัทแลคตาซอย สนับสนุนสมุดใช้กิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท” โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 นักศึกษาต้องการใช้สมุด 1,000 เล่ม สามารถออกแบบหน้าปกสมุดเอง จัดพิมพ์สมุดให้ฟรี 1,000 เล่ม กรณีที่ 2 นักศึกษาต้องการใช้สมุดไม่ถึง 1,000 เล่ม แจ้งความจำนงค์รับการสนับสนุนปกแลคตาซอย จดหมายขอรับการสนับสนุน ตามกรณีที่ 1 ต้องดำเนินการจัดส่งล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย 30 วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ Page Views: 2,806

Continue reading

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ————————–————————–— สำหรับนักศึกษา 4 สาขา – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/coc-camp-1 ————————–————————–— ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รหัส 61 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZvX7Wue_1YfWdl_TTq658GpALv4GCqL0XbHNudLoM70/edit?usp=sharing ————————–————————–— #เด็กคอม #CoC #psu #phuket #cocpsu#TCAS5 Page Views: 539

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.35 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อีก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2561 (USCEN International Coop – Camp 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม MBI Hotel อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 วัน...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.34 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ เมื่อวันที่ 18–20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 39 คน ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหาร วิชาการ งานวิจัย และการจัดการองค์กรแบบนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แบบนานาชาติ โดยเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทราบถึงประสบการณ์การบริหารการจัดการ และกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1) การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และการสอนในศตวรรษที่ 21 และ 2) การทำ SWOT และ Gap Analysis ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง Page Views: 838

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.33 วิทยาลัยการคอมพิวเตอ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ASEAN-AI 2018)

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Artificial Intelligence for ASEAN Development (ASEAN–AI 2018)   เมื่อวันที่ 26–27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT), IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter, IEEE Indonesia Section, IEEE Computer Society Indonesia Chapter, และ International Institute of Applied Informatics (IIAI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Artificial Intelligence for...

Continue reading

ขอเชิญ เข้าร่วมแข่งขันกับกิจกรรม Data Visualization Hackathon

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกับกิจกรรม Data Visualization Hackathon ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000. บาท. ในงาน#phuketDIS2018 วันที่ 29-30 มิ.ย.นี้ ณ ห้างสรรพสินค้าโฮมเวิร์คภูเก็ต ชั้น 1. ภายในออฟฟิต#PKCD. สมัครได้ที่ QR-code. ด้านล่าง. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phuketdis.com. หรือ cda.dis2018@gmail.com. Page Views: 372

Continue reading

NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ซีซัน 2

ข่าวดี!!! NIA ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ซีซัน 2 จนถึง 30 มิถุนายนนี้ สนช. จับมือภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชวนคนรุ่นใหม่อายุ 15 ปีขึ้นไป ทีมละไม่เกิน 5 คน ร่วมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้นวัตกรรมได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2561 สามารถส่งใบสมัคร ออนไลน์ได้ที่https://form.jotform.me/81260320630442 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเภทบุคคลทั่วไป 1. คนรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทีมไม่เกิน 5 คน 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 3. สามารถปลุกปั้นแผนธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่า 4 เดือน 4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก...

Continue reading

ครั้งแรกกับการแข่งขันกีฬา eSports บนมือถือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน จ.ภูเก็ต

ครั้งแรกกับการแข่งขันกีฬา eSports บนมือถือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน จ.ภูเก็ต และภาคใต้ สาวก RoV ไม่ควรพลาด กับเกมส์มันส์ระดับโลก ในการแข่งขัน TrueMove H RoV Tournament #RoVที่แท้ทรู   พบกันที่งานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data ร่วมชิงความเป็นที่ 1 ของ จังหวัดภูเก็ต ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเจอกัน 29-30 มิถุนายน 2561 นี้ ที่ ภูเก็ตพัฒนาเมือง(PKCD) E-Sport Arena ห้าง Homework ชั้น 1 ( เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ )...

Continue reading

บริษัท Open Source Technology รับสมัครงาน !!

รับสมัครงาน !! จาก บริษัท Open Source Technology โรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hospital OS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” จากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3 ประจำปี 2550 และรางวัลชนะเลิศโครงการ Thailand ICT Award 2009 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ปี 2553 เรามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ภายใต้เทคโนโลยี Open Source ซึ่ง ขณะนี้กำลังมองหาผู้สนใจเข้าร่วมงานในหลายตำแหน่งงานดังนี้ 1. Web Developer 2. IoT Developer 3. Senior Backend Developer 4. Implementer สถานที่ปฏิบัติงาน...

Continue reading