CoC ให้ความรู้เรื่อง การใช้งาน MIT App Inventor เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ในระบบปฎิบัติการ Android

เรื่อง/Topics : การใช้งาน MIT App Inventor เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ในระบบปฎิบัติการ Android วิทยากร/Lecturer : ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต และ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่/Date : 3 สิงหาคม 2561   ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งาน MIT App Inventor เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ในระบบปฎิบัติการ Android” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะครู จำนวน 132 คน จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากร 2 ท่านได้แก่ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต และ ดร.กิตย์ศิริ...

Continue reading

ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ

เรื่อง/Topics : กรรมการตัดสินโครงงานคอมพิวเตอร์ภาคภาษาอังกฤษ วิทยากร/Lecturer : ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน วันที่/Date : 26 กรกฎาคม 2561    ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ ในงานเปิดบ้านวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ณ ห้อง 335 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  Page Views: 262

Continue reading

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมแซม การบำรุงรักษาการใช้งานระบบเครือข่าย (Network)

เรื่อง/Topics : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมแซม การบำรุงรักษาการใช้งานระบบเครือข่าย (Network)  วิทยากร/Lecturer : ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง  หน่วยงานภายนอก/External agency : ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่/Date : 2-4 กรกฎาคม 2561    ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การซ่อมแซม การบำรุงรักษาการใช้งานระบบเครือข่าย โดยมีเนื้อหาต่างๆเช่น introduction to Network, TCP/IP, Subnet Calculator เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ.ท่าอากาศยานภูเก็ต   Page Views: 228

Continue reading

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Development of Mobile Application

เรื่อง/Topics : Development of Mobile Application วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ หน่วยงานภายนอก/External agency : มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา วันที่/Date : ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561    ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Development of Mobile Application ณ.มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561    Page Views: 254

Continue reading

การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น

เรื่อง/Topics : การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น วิทยากร/Lecturer : ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์, ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และ ดร.กุลวรรธน์ เชาวนวาที  หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 28-29 กันยายน 2561  Page Views: 282

Continue reading

Young Makers Contest ปี 3

สิ้นสุดการรอคอย! การประกวด Young Makers Contest ปี 3 เริ่มแล้วนะครับ ? ? โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ร่วมส่งไอเดียประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Green Innovation” นวัตกรรมโลกสีเขียว ชิงรางวัลใหญ่บินลัดฟ้าไปร่วมงาน Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมริกา ต้นตำรับของงานเมกเกอร์แฟร์ทั่วโลก และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ส่งใบสมัครพร้อมไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561…ใครมีไอเดียเจ๋งๆ ส่งกันมาได้เลยนะครับ…ส่งใบสมัคร คลิ๊ก ?? http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/ Page Views: 292

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 036 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท CoC ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018   นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and Information Technolgoy (NCCIT) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชื่อผลงาน: เครื่องมือค้นหาร่องรอยของโค้ดที่ไม่ดีบน GitHub ผู้วิจัย: อซีส นันทอมรพงศ์, ธนวัฒน์ แซ่อ๋าง, ปัญญาปราชญ์ ตุลารักษ์ และ ธัญญาเรศ เขียวทอง   ชื่อผลงาน: แอพพลิเคชันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง...

Continue reading

บริษัทแลคตาซอย สนับสนุนสมุดใช้กิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท”

บริษัทแลคตาซอย สนับสนุนสมุดใช้กิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท” โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 นักศึกษาต้องการใช้สมุด 1,000 เล่ม สามารถออกแบบหน้าปกสมุดเอง จัดพิมพ์สมุดให้ฟรี 1,000 เล่ม กรณีที่ 2 นักศึกษาต้องการใช้สมุดไม่ถึง 1,000 เล่ม แจ้งความจำนงค์รับการสนับสนุนปกแลคตาซอย จดหมายขอรับการสนับสนุน ตามกรณีที่ 1 ต้องดำเนินการจัดส่งล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย 30 วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ Page Views: 2,426

Continue reading

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ————————–————————–— สำหรับนักศึกษา 4 สาขา – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/coc-camp-1 ————————–————————–— ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รหัส 61 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZvX7Wue_1YfWdl_TTq658GpALv4GCqL0XbHNudLoM70/edit?usp=sharing ————————–————————–— #เด็กคอม #CoC #psu #phuket #cocpsu#TCAS5 Page Views: 451

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.35 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อีก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2561 (USCEN International Coop – Camp 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม MBI Hotel อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 วัน...

Continue reading