กิจกรรม CoC E-sport Challenge

  กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-sport Challenge กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทีมละ 5 คน จำนวน 8 ทีม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 5 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 3.เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 150 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม Page Views:...

Continue reading

กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020

  กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020 ในปัจจุบันการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาแนวคิด ทักษะการนำเสนองาน ทักษะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับโมเดลทางธุรกิจ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในอนาคต ที่สนับสนุนวิถีความปกติใหม่ (New Normal) ดังนั้นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้ฟังแนวคิดการนำเทคโนโลยีและการวางแผนธุรกิจสร้างเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ โครงการได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพจากภายนอกมาเป็นผู้ตัดสินและให้ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอีกด้วย   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ทีมละ 3 คน ไม่เกิน 10 ทีม ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 3 คนโดยแต่ละคนจะต้องมีตำแหน่งเฉพาะในทีม เช่น CEO, CTO, Marketting Manager แต่ละทีมนำเสนอไอเดียธุรกิจโดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 8 นาทีโดยมีเวลาการนำเสนอไม่เกิน 5 นาทีและมีช่วงตอบคำถามจากกรรมการ 3 นาที  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   Page Views: 17

Continue reading

CoC Open House

  กิจกรรม เปิดบ้าน CoC CoC Open House   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เปิดบ้านต้อนรับน้อง​ ๆ​ นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม​ทำความรู้จักกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และหลักสูตร​ต่าง​ ๆ​ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ซึ่งในกิจกรรม CoC Open House จะมีฐานกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมสนุกทั้งหมด 5 กิจกรรมได้แก่ บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีพี่ ๆ นักศึกษาให้คำแนะนำเรื่องการเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ ด้านคอมพิวเตอร์  (อาคาร 1A ชั้น 1 หน้าป้ายวิทยาลัยฯ)   บอร์ดเกมเชิงธุรกิจ เพื่อฝึกทักษะ การคิดและการแก้ปัญหา โดยใช้บอร์ดเกม (อาคาร 1A ชั้น 1 ห้อง 1103A) Moonsoon Sim  เกมที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจหลักการสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ สร้างเสริมการทำงานประสานกันในแบบ Team Work...

Continue reading

Computing Youth Challenge#3 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computing Youth Challenge#3 (CYC#3)   จัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ห้อง 6314 ชั้น 3 อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ภูเก็ต   ช่องทางการสมัคร : https://bit.ly/2ZDr8uv ประกาศรายชื่อทาง : https://bit.ly/33vekqX หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เท่านั้น!!!!!     กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computing Youth Challenge#3 (CYC#3)   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 7,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้...

Continue reading

CoC Senior Project Showcase 2020

  กิจกรรมการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ CoC Senior Project Showcase 2020 เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ได้รับชมผลงาน ได้รับฟังแนวคิดการนำซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน รวมถึงระบบฮาร์ดแวร์ไอโอที สำหรับประยุกต์เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่พัฒนาขึ้นทางด้านการวิจัย ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   ขอเชิญร่วมชมและโหวตโครงงานนักศึกษาที่ชื่นชอบตลอดช่วงการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 13.15 น. – 16.00 น. Download [107.70 KB] Page Views: 21

Continue reading

รับสมัคร ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กย 63 College of Computing Scholarship, semester 1/2020, applications from now until September 14, 2020.     Page Views: 445

Continue reading

PSU LIVE: “ก้าวสู่ชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัล ยุค New normal”

    11 สิงหาคม 63 (ทุ่มตรง) พบ…คำแนะนำการใช้ชีวิตในสังคม Hybrid Life ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยุค New Normal โดยนักวิชาการของสงขลานครินทร์ จาก 5 วิทยาเขต ในรายการ PSU LIVE: This is PSU Series EP5 “ก้าวสู่ชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัล ยุค New normal” ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ดร.ณัฐพล บุญนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินรายการโดย อ.ฮัมบาลี เจะมะ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดตามรับชมถ่ายทอดสดเทปบันทึกการเสวนา...

Continue reading

ใบสมัคร และขั้นตอน การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

– การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน – ขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน – แบบคำขอทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Word, PDF)       Page Views: 225

Continue reading