สงขลานครินทร์ ทุ่มกว่า 400 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมกว่า 400 ล้านบาท ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psu.ac.th/th/node/9583

#PSU #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #PSUconnext #Covid19 #นักศึกษา