ประกาศกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>>

 

 

▶️ประกาศกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
▶️Preparation Procedures for New Students
in Academic Year 2020

link
1. ระบบสน1-2(PSU1-2)
https://psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2/

2. SE-DOC
https://regfile.psu.ac.th/student/

3. SIS (ระบบสารสนเทศนักศึกษา)
https://sis-phuket7.psu.ac.th/Default.aspx

4. รายงานตัวออนไลน์(online reporting system)
https://reg.psu.ac.th/confirmstudy/index.aspx

5. หนังสือสัญญาการฝึกงาน(สำหรับคณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษา)
http://web52.phuket.psu.ac.th/regis…/File_Freshynews/149.pdf