รหัสของ 3 สาขาวิชา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำหรับ TCAS 3 GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (รับตรงร่วมกัน)

📣รหัสของ 3 สาขาวิชา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สำหรับ TCAS 3 GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (รับตรงร่วมกัน)

01090330501 วิศวกรรมดิจิทัล
01090330502 การคอมพิวเตอร์ (สำหรับน้องๆ แผนวิทย์)
01090330503 การคอมพิวเตอร์ (สำหรับน้องๆ แผนศิลป์คำนวณ)
01090330504 ธุรกิจดิจิทัล (สำหรับน้องๆ แผนวิทย์)
01090330505 ธุรกิจดิจิทัล (สำหรับน้องๆ แผนศิลป์)
.
📣ปฏิทิน การรับสมัคร TCAS 3 📣
👉 17-29 เม.ย. 62 รับสมัครทางเว็บไซต์http://mytcas.com/
👉 17-29 เม.ย. 62 ชำระเงินค่าสมัคร
👉9 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและให้ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซตhttp://mytcas.com/
👉14 พ.ค. 62 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ยืนยันสิทธิ์
👉17 พ.ค. 62 สอท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://mytcas.com/
.
 ระเบียบการ #TCASรอบ3 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาบุคคลเข้าศึกษา โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ตามลิงก์ https://goo.gl/tW63wi

#TCAS3
#CoC
#Dek62