รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการรับตรง(14จังหวัดภาคใต้) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อแล้วจ้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการรับตรง(14จังหวัดภาคใต้) ปีการศึกษา 2561
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-house แล้วเท่านั้น***

ยินดีกับน้องๆทุก ๆ คนด้วยนะจ้า

———————————————-

ดูรายชื่อได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/