ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ โควตา 14 จ.ภาคใต้ (TCAS 1/2)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
โครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561
—————-
 ดูรายชื่อได้ที่http://web52.phuket.psu.ac.th/student…/File_sub_news/978.pdf
—————-
ผู้ผ่านการคัดเลือกรับรหัสผ่านเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์
วันที่ 14 มีนาคม 2561ผู้ผ่านการคัดเลือก
ที่เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th
—————-
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house
วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561
ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
—————-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 29 มีนาคม 2561
ที่เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th
—————-
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานรับนักศึกษา: 0 7627 6050-1
อีเมล์: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th
www.phuket.psu.ac.th/student_admissions