การนำระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย “Partii2Go” ไปประยุกต์ใช้งานบนอุปกรณ์ IoT 

ขอเรียนเชิญ อ. และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม
การนำระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย “Partii2Go” ไปประยุกต์ใช้งานบนอุปกรณ์ IoT
ในวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 พ.ย. 2560
เนื้อหาการอบรมดูได้จาก poster และ program เลยครับ
ลงทะเบียนอบรมได้ที่
https://goo.gl/forms/qLcetG4rXVYAwqHh1