โครงการที่กำลังรับสมัคร


สมัคร ป. ตรี ออนไลน์ / สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง

โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
1.โครงการ ม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี 
TCAS62 รอบที่ 1 รับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ส่ง Portfolio

 
2.โครงการเด็กดีศรีปวช. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   

ส่ง Portfolio

 
3. โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    

ส่ง Portfolio

 
4. โครงการโควตานักเรียนจบนอก
(Admission for Overseas High-School Graduates) 
The List of Successful Applicants for an Interview for the Admission for Overseas High-School Graduates for Academic Year 2019  

upload Portfolio

 
5. โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    

 
6 ทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   

(รอบที่ 1 หมดเขตรับสมัครแล้ว)

ด่วน !!! สมัครทุนทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 4 ปี รอบสัมภาษณ์พิเศษ 5 ม.ค. 62 และ ประกาศผลวันที่ 7 ม.ค. 62

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ว่าโครงการใดก็ตามในรอบ TCAS1 เพื่อเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และมี GPA สะสม 5 เทอม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้าสัมภาษณ์ทุนได้

โดย สัมภาษณ์ใน วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ตั้งแต่ เวลา 8.30-10.30 น. ณ ห้อง 6602 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

สิ่งที่ต้องนำมา : Portfolio และ ใบ ปพ.1

- กำหนดการรับสมัครทุน

- รายละเอียด


- ประกาศรายชื่อรอบ 1 และรอบเพิ่มเติม

 
7 ทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   

(รอบที่ 2 กำลังเปิดรับสมัคร)

ด่วน !!! สมัครทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 4 ปี รอบ 2 วันที่ 19 ม.ค. 62 ประกาศผลวันที่ 24 ม.ค. 62

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในทุกโครงการรอบ TCAS1 ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมี GPA สะสม 5 เทอม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป >>และยังไม่เคยเข้าสอบทุนกับทางวิทยาลัยในรอบที่ 1 มาก่อน<<

สามารถสมัครเข้าสัมภาษณ์ทุนได้ โดย สัมภาษณ์ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ตั้งแต่ เวลา 8.30-10.30 น. ณ ห้อง 6602 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

สิ่งที่ต้องนำมา : Portfolio และ ใบ ปพ.1

- กำหนดการรับสมัครทุน

- รายละเอียด


- สมัครทุนรอบที่ 2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่งานรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
คุณสุวภัทร จินดา
โทร: 076-276117
Email: suwapat.j@phuket.psu.ac.th
Facebook CoC Admission

หรือ

ติดต่องานรับนักศึกษามหาวิทยาลัย: 0 7627 6050-1
Email: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th
www.phuket.psu.ac.th/student_admissions

สมัคร ป. โท ออนไลน์

โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท M.SC (COMPUTING INTERNATIONAL PROGRAM) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ธันวาคม 2561- 30 มิถุนายน 2562  
รายละเอียด  
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  grad.ict@phuket.psu.ac.th
โทร. 0-7627-6119-20 โทรสาร. 0-7627-6102


ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

1. โหลดใบสมัครตามหลักสูตรที่สนใจ ที่ลิงค์ด้านบน
2. กรอกใบสมัคร แนบสำเนาใบประมวลผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1) ใส่ซองไปรษณีย์สีน้ำตาล (หาซื้อได้ที่ไปรษณีย์) ส่งแบบ EMS มาที่.....

หัวหน้างานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83120

* ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ขึ้นกับโครงการและหลักสูตรที่น้องๆ สมัคร (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) *

 
 

ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง

น้องๆ ที่สนใจ สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง โดยเตรียมหลักฐานดังนี้
1. ใบสมัครที่ดาวน์โหลดและกรอกเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบประมวลผลการเรียน (ปพ.1)

* หรือสามารถ มากรอกใบสมัครได้ที่ สำนักทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ก่อนเวลา 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ) * ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ขั้นตอนสมัครผ่าน Email

1. โหลดใบสมัครตามหลักสูตรที่สนใจ ที่ลิงค์ด้านบน
2. กรอกใบสมัคร แนบสำเนาใบประมวลผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1)
3. แสกนไฟล์ทั้งหมด ส่งไปยัง

E-mail : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

 
* ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ขึ้นกับโครงการและหลักสูตรที่น้องๆ สมัคร *