โครงการที่กำลังรับสมัคร


สมัคร ป. ตรี ออนไลน์ / สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง

เด็ก 62 พร้อมมั้ยย พร้อมมั้ยยย พี่ ๆ CoC และ แอดมินพร้อมมว๊ากกก สำหรับน้อง ๆ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมตัวให้พร้อม !! TCAS 2 กำลังมา ! ✨📣😍
.
📣ปฏิทิน การรับสมัคร TCAS 2 📣
👉4 -18 ก.พ. 62 สมัครและแก้ไขข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th 

👉4 -19 ก.พ. 62 พิมพ์ใบมัครและชำระเงินค่าสมัคร (400 บาท)

👉22 - 25 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

👉16 -17 มี.ค.62 สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ (จัดสอบโดย สทศ.)

👉5 - 8 เม.ย. 62 เลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ได้สูงสุด 4 อันดับ

👉12 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://www.entrance.psu.ac.th

👉18 เม.ย. 62 สอบสัมภาษณ์ 

👉22 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th

👉24-25 เม.ย. 62 ยืนยันสิทธิ์การเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ TCAShttp://mytcas.com

👉30 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th

.

📣รหัสของ 3 สาขาวิชา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

30501 วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อสอบชุด A

30502 การคอมพิวเตอร์ ข้อสอบชุด A

30503 ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อสอบชุด A

30504 ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อสอบชุด B 

30401 ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อสอบชุด B สำหรับน้อง ๆ ปวช.

.

✨โดยน้อง ๆ สามารถดูระเบียบการการสอบคัดเลือกใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ https://bit.ly/2Hxuys8

🍀น้อง ๆ #Dek 62 จ๋าาา กำหนดการ TCAS 3 GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (รับตรงร่วมกัน) มาแล้วววววววววว
.
📣ปฏิทิน การรับสมัคร TCAS 3 📣
👉 17-29 เม.ย. 62 รับสมัครทางเว็บไซต์http://mytcas.com/ 
👉 17-29 เม.ย. 62 ชำระเงินค่าสมัคร
👉9 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเ ลือกและให้ผู้ได้รับการคัดเ ลือกยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต ์http://mytcas.com/ 
👉14 พ.ค. 62 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/ วิทยาเขตที่ยืนยันสิทธิ์
👉17 พ.ค. 62 สอท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ บสัมภาษณ์ http://mytcas.com/ 
.
📣รหัสของ 3 สาขาวิชา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
01090330501 วิศวกรรมดิจิทัล
01090330502 การคอมพิวเตอร์ (สำหรับน้องๆ แผนวิทย์)
01090330503 การคอมพิวเตอร์ (สำหรับน้องๆ แผนศิลป์คำนวณ)
01090330504 ธุรกิจดิจิทัล (สำหรับน้องๆ แผนวิทย์)
01090330505 ธุรกิจดิจิทัล (สำหรับน้องๆ แผนศิลป์)
.
♥ ระเบียบการ #TCASรอบ3 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาบ ุคคลเข้าศึกษา โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ตามลิงก์ https://goo.gl/tW63wi

#TCAS3
#CoC
#Dek62

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่งานรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
คุณสุวภัทร จินดา
โทร: 076-276117
Email: suwapat.j@phuket.psu.ac.th
Facebook CoC Admission

หรือ

ติดต่องานรับนักศึกษามหาวิทยาลัย: 0 7627 6050-1
Email: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th
www.phuket.psu.ac.th/student_admissions

สมัคร ป. โท ออนไลน์

โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท M.SC (COMPUTING INTERNATIONAL PROGRAM) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ธันวาคม 2561- 30 มิถุนายน 2562  
รายละเอียด  
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  grad.ict@phuket.psu.ac.th
โทร. 0-7627-6119-20 โทรสาร. 0-7627-6102