ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสาขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเข้าร่วมปฐมนิเทศรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง หารือ/เตรียมการนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและซ้อมการแสดง Cultural Performance ในช่วงระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 และระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสาขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยจะออกเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561