ระบบรับข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน | Suggestion

- ข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ และจะไม่ถูกเผยแพร่

- ข้อมูลจะถูกส่งหา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เท่านั้น

- ระบบไม่มีการเก็บ Log ตัวบุคคล (**นอกจากผู้ติดต่อ ต้องการข้อมูลชี้แจงติดต่อกลับ)

Thank You. Your Message has been Submitted
เรื่อง / Subject

  หัวเรื่องที่จะร้องเรียน / เสนอแนะรายละเอียด / Content

  รายละเอียด / Detailติดต่อกลับ / Reply to
ไม่ต้องการให้ติดต่อกลับ     ต้องการให้ติดต่อกลับ  หากต้องการข้อชี้แจง กรุณาแจ้งข้อมูลติดต่อกลับ
เอกสารแนบ / File Attachment 

เพิ่ม/ลบข้อมูล