- มีปัญหาการใช้งานติดต่อ pichaya@phuket.psu.ac.th -